Chefsvinmakaren Justin Corrans om KWV

Sommelier & Redaktör

Sommelier & Redaktör

Daniella Lundh Egenäs

2024-03-28
 5min

Med en historia som sträcker sig över ett sekel har KWV etablerat sig som en av de mest framstående vinproducenterna i världen. I en intervju-serie med Justin Corrans, chefsvinmakaren hos KWV, får vi en djupare inblick i företagets fascinerande historia och dess utveckling genom åren. Från tider då KWV-viner var högst exklusiva och handlades för tjänster, till dagens öppna och tillgängliga marknad i Sydafrika, delar Corrans med sig av sin erfarenhet och reflektioner kring KWV:s resa. Det här är del 1.

KWV:s resa började 1918, året då Nelson Mandela föddes, i en tid då Sydafrikas vinindustri kämpade med överproduktion och brist på samordning. Det var då en grupp visionära vinbönder kom samman för att skapa en kooperativ organisation som inte bara skulle stabilisera marknaden utan också höja kvaliteten på Sydafrikas vin. Detta var födelsen av KWV, en förkortning som står för Ko-operatiewe Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, vilket markerade starten på en ny era för landets vinindustri.

Justin Corrans på besök i Stockholm, mars 2024.

När började du arbeta hos KWV?
– Jag började för tre år sedan.

Är det fortfarande lika roligt?
– Det går bra! Arbetet är fortfarande lika givande.

Corrans berättar om en betydande förändring i företagets historia, som inträffade i början av 2000-talet när KWV övergick från att vara en reglerande myndighet till ett privat företag.

– När vi blev privata kunde vi lägga mycket mer fokus på våra varumärken. Tidigare, eftersom vi var den reglerande myndigheten, kunde vi inte tillämpa regler och sedan tävla på marknaden mot andra leverantörer och producenter i Sydafrika, säger Corrans.

Kan du berätta mer om övergången till ett privat företag?
– KWV fick lov att exportera vin, men kunde inte konkurrera på den sydafrikanska marknaden. När vi blev ett privat företag försvann dessa begränsningar, och KWV fick möjlighet att sälja sina viner på den sydafrikanska marknaden. Resten av världen kände till varumärket, men den sydafrikanska marknaden visste inte, om du inte hade kontakter som kunde ge dig tillgång till KWV:s brandy eller viner. Det var mycket exklusivt. I Sydafrika behövde du antingen vara aktieägare i KWV eller känna någon som hade tillgång till varumärket.

Det låter nästan som under Covid-19, när ni bytte viner mot cigarrer?
– Ja, precis. Tidigare kunde du inte få tag på KWV-viner i Sydafrika utan att göra några mycket kreativa byten. Till exempel är rugbybiljetter mycket dyra och eftertraktade. Några flaskor KWV Brandy kunde säkra din tillgång till säsongskort för att se rugby under ett år. Det var dock några år sedan. Idag är KWV lättillgängligt i Sydafrika. Vi har ett mycket bra sydafrikanskt försäljningsteam nu.

Missa inte avsnittet med Justin från vår Sydafrika-serie inspelad i deras vinbibliotek.

Under årens lopp har KWV varit pionjärer inom vinframställning, med en ständig strävan efter innovation och excellens. Justin Corrans, som har varit en del av KWV:s team i flera år, delar med sig av sin passion för vin och hur KWV lyckas balansera tradition med nyskapande metoder.

– För oss på KWV handlar det inte bara om att bevara vår rika historia. Det handlar också om att ständigt utforska nya tekniker, druvsorter och framställningsmetoder för att säkerställa att varje flaska vi producerar speglar vår höga standard och unika karaktär, säger Corrans.

En kultur av kvalitet

Kvalitet står i centrum för allt som KWV företar sig. Från noggrant urval av druvor till den minutiösa processen av vinframställning, varje steg är kritiskt för att skapa de distinkta och prisbelönta vinerna som KWV är kända för. Corrans betonar vikten av terroir, det unika klimatet och jordmånen i Sydafrika, som en avgörande faktor i produktionen av deras exceptionella viner.

– Vårt land erbjuder en otrolig mångfald av mikroklimat, vilket möjliggör en rikedom av uttryck i våra viner. Det är denna mångfald som inspirerar oss att ständigt experimentera och utvecklas, förklarar Justin.

Denna strävan efter kvalitet har lett till att KWV har vunnit otaliga utmärkelser på internationella vinmässor och tävlingar, vilket bekräftar deras position som ledare inom vinindustrin. Men för Corrans och hans team är det inte bara om att vinna priser.

– Det handlar om att skapa viner som människor älskar och minns. Viner som berättar en historia och förmedlar känslan av platsen de kommer ifrån, säger han.

Foto: KWV

Framtiden för KWV

Med blicken riktad mot framtiden är KWV fast beslutna att fortsätta sin resa mot hållbarhet och innovation. Corrans delar visionen om att integrera mer miljövänliga metoder i vinproduktionen, samt att fortsätta utforska och utveckla nya druvsorter som kan trivas i Sydafrikas skiftande klimat.

– Vår ambition är att inte bara vara ledande inom vinframställning utan att också bidra positivt till vår miljö och samhälle. Genom att anamma hållbarhet i allt vi gör, hoppas vi lämna ett bestående arv för framtida generationer, avslutar Corrans.

Denna hållbarhetsvision innefattar allt från vattenbesparingstekniker till att minska koldioxidavtrycket i alla led av produktionen. KWV är också engagerade i sociala ansvarsprojekt som stödjer lokala samhällen och främjar utbildning inom vinindustrin, vilket säkerställer att de bidrar till en positiv utveckling inte bara ekonomiskt utan också socialt.

En hyllning till Sydafrikas vin

KWV står som en symbol för Sydafrikas vinindustris rika arv och dess strävan efter förnyelse. Genom att förena tradition med innovation fortsätter KWV att inspirera och imponera på vinälskare världen över. Med Justin Corrans vid rodret är KWV:s framtid lika spännande som dess förflutna är anrikt. Det är en berättelse om passion, kvalitet och en outtröttlig strävan efter excellens som fortsätter att forma framtiden för Sydafrikas vinindustri.

Som Corrans själv uttrycker det:
– Att vara en del av KWV är att vara en del av något större än bara vinframställning. Det är att vara en del av en historia som fortsätter att växa och utvecklas, dag för dag. Och det är en otrolig resa att vara på.

Lär känna KWV