Regeringen: Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas.

Vinkompassen

2024-06-07
 1min

Sent om sidor kom förslaget om gårdsförsäljning från regeringen som inkluderar – med vilkor och en del begränsningar – vin, cider, öl och sprit.

Efter tre tidigare utredningar har nu ett skarpt förslag landat. Regeringen vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol från mikrobryggerier och gårdar som producerar öl, vin, cider och sprit. Förslaget omfattar småskalig och hantverksmässig produktion och planeras att träda i kraft under första halvåret 2025. Det nuvarande förslaget överensstämmer i stora drag med vad den senaste utredningen kom fram till.

Försäljningen får ske mellan klockan 10 och 20 till besökare som betalt för till exempel en guidad tur, föreläsning eller liknande arrangemang. Det kommer att finnas begränsningar för hur mycket varje person får köpa; det rör sig om upp till 3 liter vin, öl eller cider och 0,7 liter sprit. Gårdsförsäljning tillåts för företag som högst producerar 75 000 liter spritdrycker, 400 000 liter jästa drycker upp till 10 procent alkohol eller 200 000 liter jästa drycker över 10 procent alkohol.

Lagförslaget berör enligt regeringen cirka 600 bryggerier, destillerier och andra tillverkare av jästa drycker i Sverige. Den sammanlagda produktionen av vin i Sverige ligger på omkring 200 000 liter vin per år, så samtliga svenska vinproducenter bör omfattas av förslaget.

Det generella gensvaret från branschen är av formen klang och jubel där man ser förslaget som ett första steg mot något som i framtiden kan utvecklas och optimeras i samma takt som vår ökade produktion mot perfektion.